ľudia 10017/10279
21.01.2018 (347)
(10020) Na Lendackých poliach

Sadenie obilnín tradičným spôsobom.