ľudia 10017/10035
21.01.2018 (93)
(10020) Na Lendackých poliach

Sadenie obilnín tradičným spôsobom.