ľudia 10244/10283
09.05.2018 (54)
(10247) Lazníčka od Hriňovej