ľudia a zvieratá 10258/10483
12.05.2018 (159)
(10261) Gazda od Utekáča