ľudia a zvieratá 10258/10283
12.05.2018 (48)
(10261) Gazda od Utekáča