kríže a kaplnky 173/10279
19.01.2007 (664)
(1285) Osvietený