kríže a kaplnky 192/10279
20.01.2007 (591)
(1517) Na rázcestí