kríže a kaplnky 154/10279
19.01.2007 (645)
(35) Tri kríže