krajina 195/10279
20.01.2007 (2448)
(3518) Ráno na Ružíne