kríže a kaplnky 172/10279
19.01.2007 (709)
(4004) Na krížnej lúke