cintoríny 164/10279
19.01.2007 (879)
(629) Važecký cintorín