cintoríny 165/10279
19.01.2007 (696)
(630) Važecký cintorín