cintoríny 168/10279
19.01.2007 (612)
(634) Važecký cintorín