spišský hrad 174/10279
19.01.2007 (1569)
(832) Spišská história