tatry 9942/10283
13.01.2018 (210)
(9945) Solisko

Pozostatok kosodreviny.