kríže a kaplnky 9978/10035
13.01.2018 (103)
(9981) Kavečianska kaplnka