kríže a kaplnky 9978/10283
13.01.2018 (324)
(9981) Kavečianska kaplnka