kríže a kaplnky 9979/10035
13.01.2018 (104)
(9982) Kavečianska kaplnka