kríže a kaplnky 9979/10283
13.01.2018 (312)
(9982) Kavečianska kaplnka