kríže a kaplnky 9996/10279
17.01.2018 (336)
(9999) Sychravo pri kríži