kríže a kaplnky 9996/10035
17.01.2018 (83)
(9999) Sychravo pri kríži