mushrooms 11758/12231
09.10.2019 (284)
(11761) V jesennom lese

Dosť ťažko sa hríby rozlišujú, lebo farby aj svetlo  splývajú, ale chel som aby fotografia mala hlavne informačnú hodnotu..