tatras 12870/13071
07.10.2020 (120)
(12873) Pri Veľkom Bielom plese