technics 14148/14295
12.09.2021 (138)
(14151) Na Ždiarskych lúkach