tatras 15267/15559
05.08.2022 (129)
(15270) Pri Veľkom Bielom plese