mushrooms 9495/10807
04.10.2017 (298)
(9498) Súrodenci zo Zlatej Idky

Začiatkom októbra 2017 pokračuje rast jesenných hríbov v strminách pod bukmi v ešte väčšom tempe ako koncom septembra. Na ukážku, táto jedenástka bola len časťou z celkového počte asi 50-60 hríbov na ploche 10x10 metrov.