príroda 10056/10799
08.04.2018 (250)
(10059) Zádielska jar

V roku 2018 sa jar kvôli nezvykle chladnému počasiu na konci marca trochu omeškala. Poniklece zvykli v Zádiely kvitnúť už po polke marca. Teraz ich počas prvého aprílového víkendu obdivovalo spolu s výhľadom do Zádielskej tiesňavy množstvo turistov prevažne z Maďarska.