ľudia a zvieratá 10084/10799
15.04.2018 (313)
(10087) Na Lendackých poliach

Miestni gazdovia idú na pole sadiť zemiaky.