ľudia 10240/10799
09.05.2018 (213)
(10243) Lazníčka od Hriňovej