ľudia a zvieratá 10258/10799
12.05.2018 (241)
(10261) Gazda od Utekáča