ľudia 11097/11347
06.11.2018 (84)
(11100) Na Kokavských lazoch