ľudia 11104/11347
07.11.2018 (96)
(11107) Na Kokavských lazoch