ľudia 11110/11347
07.11.2018 (91)
(11113) Na Kokavských lazoch