ľudia 11110/11219
07.11.2018 (34)
(11113) Na Kokavských lazoch