ľudia 11110/11347
07.11.2018 (174)
(11113) Na Kokavských lazoch