ľudia 11113/11347
07.11.2018 (96)
(11116) Na Kokavských lazoch