ľudia 11114/11219
07.11.2018 (34)
(11117) Na Kokavských lazoch