ľudia 11114/11347
07.11.2018 (91)
(11117) Na Kokavských lazoch