ľudia 11114/11355
07.11.2018 (171)
(11117) Na Kokavských lazoch