ľudia 11117/11347
07.11.2018 (92)
(11120) Na Kokavských lazoch