ľudia 11117/11219
07.11.2018 (32)
(11120) Na Kokavských lazoch