ľudia 11119/11347
07.11.2018 (182)
(11122) Na Kokavských lazoch