kríže a kaplnky 11125/11347
07.11.2018 (99)
(11128) Kokavský kríž