kríže a kaplnky 11125/11219
07.11.2018 (42)
(11128) Kokavský kríž