dokument 11128/11219
07.11.2018 (37)
(11131) Usadlosť za Šoltýskou