dokument 11128/11347
07.11.2018 (80)
(11131) Usadlosť za Šoltýskou