ľudia a technika 11305/11395
17.12.2018 (324)
(11308) Na Lendackých poliach