kríže a kaplnky 11359/11375
03.04.2019 (41)
(11362) Kavečianska kaplnka