kríže a kaplnky 11359/12063
03.04.2019 (445)
(11362) Kavečianska kaplnka