kríže a kaplnky 11382/11399
29.04.2019 (73)
(11385) Jar pri kríži