kríže a kaplnky 11390/11611
09.05.2019 (185)
(11393) Spišská kaplnka