kríže a kaplnky 11390/11399
09.05.2019 (44)
(11393) Spišská kaplnka