príroda 11408/11447
28.05.2019 (76)
(11411) Na horách pred búrkou