príroda 11408/11723
28.05.2019 (204)
(11411) Na horách pred búrkou