príroda 11409/11447
28.05.2019 (75)
(11412) Na horách pred búrkou