architektúra 11410/11723
28.05.2019 (191)
(11413) Pamätník SNP

Neďaleko Kojšovskej holi.