príroda 11426/11723
06.06.2019 (150)
(11429) Poľná cesta