kríže a kaplnky 11548/12227
07.08.2019 (396)
(11551) V Spišskej krajine