kríže a kaplnky 11548/12063
07.08.2019 (302)
(11551) V Spišskej krajine