kríže a kaplnky 11548/11611
07.08.2019 (42)
(11551) V Spišskej krajine