kríže a kaplnky 11548/11723
07.08.2019 (97)
(11551) V Spišskej krajine