kríže a kaplnky 11548/11987
07.08.2019 (190)
(11551) V Spišskej krajine