kríže a kaplnky 11548/11791
07.08.2019 (135)
(11551) V Spišskej krajine