kríže a kaplnky 11549/11611
07.08.2019 (47)
(11552) V Spišskej krajine