kríže a kaplnky 11549/11791
07.08.2019 (131)
(11552) V Spišskej krajine