kríže a kaplnky 11549/12231
07.08.2019 (393)
(11552) V Spišskej krajine