ľudia a zvieratá 11552/11611
08.08.2019 (37)
(11555) Pri Závadských stodolách

Miestny gazda ženie kravy z pastvín bred búrkou.