kríže a kaplnky 11560/11791
10.08.2019 (123)
(11563) V Spišskej krajine