kríže a kaplnky 11560/12431
10.08.2019 (409)
(11563) V Spišskej krajine