kríže a kaplnky 11560/11611
10.08.2019 (39)
(11563) V Spišskej krajine