kríže a kaplnky 11561/12007
10.08.2019 (206)
(11564) V Spišskej krajine