kríže a kaplnky 11561/11611
10.08.2019 (43)
(11564) V Spišskej krajine