kríže a kaplnky 11563/11611
10.08.2019 (58)
(11566) V Spišskej krajine