kríže a kaplnky 11563/12007
10.08.2019 (210)
(11566) V Spišskej krajine