kríže a kaplnky 11584/11611
13.08.2019 (34)
(11587) V Spišskej krajine