kríže a kaplnky 11584/12007
13.08.2019 (189)
(11587) V Spišskej krajine