ľudia 11670/12063
08.09.2019 (200)
(11673) Babka z Kojšova